ODRŽAN 4. PROJEKTNI SASTANAK

ODRŽAN 4. PROJEKTNI SASTANAK

„Inovativnim umom do ICT pametnih škola” ili skraćeno „Pametne škole 2″ naziv je 1.855.805,07 € vrijednog prekograničnog projekta. Projekt provode Centar za razvoj i podršku Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavska županija u okviru INTERREG IPA CBC programa prekogranične suradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

U okviru navedenog projekta, jučer je u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu, održan četvrti sastanak projektnog tima. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih partnera projekta “Pametne škole 2”. Tom prilikom je analiziran plan aktivnosti za tekuće i naredno projektno razdoblje. Također, finalizirani su dogovori za ključne projektne aktivnosti koje će se provoditi tijekom 2022. godine.

Energetska obnova škola

U okviru projekta u 9 škola u Tuzlanskom kantonu već su postavljene peći na pelet. Do kraja projekta peći na pelet bit će postavljene u još 9 škola u Tuzlanskom kantonu. Istovremeno, u toku je priprema za nabavu solarnih fotonaponskih elektrana koji će biti postavljene u 15 škola na području Brodsko- posavske županije. O provedenim mjerama energetske efikasnosti detaljnije na poveznici https://bit.ly/3isEqTw

Edukacija učenika osnovnih i srednjih škola u okviru projekta „PAMETNE ŠKOLE 2 “

Projekt „Pametne škole 2″, pored energetske obnove školskih objekata, obuhvaća i komponente vezane za edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola. Izrađena je e-platforma (https://pametneskole2.eu/) putem koje učenici mogu obogatiti svoje znanje o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Također, u okviru projekta, trenutno se održava i prekogranično natjecanje osnovnih i srednjih škola u uštedi energije. Natjecanje je započelo početkom prosinca 2021. godine i trajat će do kraja ožujka 2022. godine. U svibnju će se održati svečanost zatvaranja natjecanja na kojoj će biti proglašeni pobjednici natjecanja (jedna škola iz BPŽ i jedna iz TK), a koji će za nagradu dobiti postavljanje centraliziranog sistema upravljanja energijom (CEMS). Na istoj svečanosti nagrade će dobiti i učenici koji su pokazali najviše znanja na e-platformi.

Svi prisutni na ovoj svečanosti imat će priliku pogledati i kazališnu predstavu “Oslobodi smijeh”. Ova predstava na iznimno zanimljiv i inovativan način približava tematiku energetske efikasnosti i zaštite okoliša učenicima osnovnih i srednjih škola. Predstava se može pogledati na poveznici: https://bit.ly/3L9dC7b

Obuka o energetskom menadžmentu za zaposlenike PAMETNIH ŠKOLA

U okviru PAMETNIH ŠKOLA 2, ukupno 33 škole proći će kroz proces energetske obnove. U 18 škola u Tuzlanskom kantonu bit će postavljene peći na drvnu biomasu (pelet), dok će na 15 škola u Brodsko-posavskoj županiji biti instalirane fotonaponske solarne elektrane. Promjene u sistemima potrošnje ili proizvodnje energije zahtijevaju i usvajanje novih znanja za zaposlenike škola. S tim ciljem, u okviru ovog projekta, održat će se i obuka o energetskom menadžmentu za zaposlenike škola. Po jedan zaposlenik iz svake škole će na četverodnevnoj obuci imati priliku prikupiti dovoljno informacija o načinu rada novih peći/ fotonaponskih elektrana i steći nova znanja koja će im pomoći kako bi svoje škole učine još pametnijim i energetski efikasnijim. Pri dio obuke održat će se u svibnju, dok će se drugi dio obuke održati krajem ove godine.