NOVA „PAMETNA ŠKOLA“ U TUZLANSKOM KANTONU

Nova „Pametna škola“ u Tuzlanskom kantonu

U Gračanici (Tuzlanski kanton, BiH) je održana ceremonija svečanog otvaranja nove, obnovljene i energetski efikasne „Pametne škole“ JU Osnovne škole „Džakule“. U proteklom razdoblju na objektu škole su izvođeni građevinsko-obrtnički i strojarsko-instalaterski radovi na realizaciji mjera energetske efikasnosti:

  • Postavljena je termoizolacija na vanjske zidove objekta;
  • Postavljen je novi toplovodni kotao na pelet.

Obnovljenu školu svečano su otvorili gospodin Edin Duraković, Ministar privrede Tuzlanskog kantona; Nusret Helić, Gradonačelnik Gračanice; Edin Zahirović, direktor Centra za razvoj i podršku te Huso Kulović, direktor JU Osnovne škole „Džakule“. U obnovu škole investirano je oko 135.000 KM (BAM), dok će implementirane mjere energetske efikasnosti rezultirati financijskim, energetskim i ekološkim uštedama, kao i povećanju ugođaja za učenike i zaposlenike škole. Energetska obnova škole realizirana je u okviru implementacije 3,6 milijuna KM (BAM) vrijednog prekograničnog projekta „Inovativnim umom do pametnih ICT škola“ ili skraćeno PAMETNE ŠKOLE 2.

Projekt se financira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Projekt sufinancira Vlada Tuzlanskog kantona, a implementiraju: Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, Vlada Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavska županija (Republika Hrvatska).