Ceremonija otvaranja

Ceremonija otvaranja će se održati 30.11. u 10:30.