O projektu

Program:INTERREG IPA prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020
Projekt:Inovativnim umom do ICT pametnih škola – Pametne škole 2
Ukupna vrijednost projekta:1.885.805,07 EUR
Ukupan iznos EU sufinanciranja:1.577.434,30 EUR
Projekt provode:Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla, Tuzlanski kanton, Brodsko-posavska županija
Broj ugovora: 2020 HR-BA-ME388

Projekt je šarenolika kombinacija zelenih investicija, umjetnosti i kulture kao inovativnog edukativnog alata, pametne IC tehnologije, sveobuhvatnog takmičenja škola u štednji energije – sve u cilju osnaživanja učenika i zaposlenika škola u projektnom području i regionalnih i lokalnih službenika da praktično primjenjuju ključne principe moguće uštede energije i održivog upravljanja energijom. Paralelno s tim, dinamična javna komunikacija naširoko širi i podiže svijest građana i drugih lica o nizu win-win socio-ekonomskih benefita energetske efikasnosti i proizvodnje obnovljive energije (EE&OIE).

PRIORITETNA OS 2:

Zaštita okoliša i prirode, unaprjeđenje sustava za sprječavanje rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti
  • Promicati i poboljšati zaštitu okoliša i prirode i upravljati sustavima za sprječavanje rizika
  • Promicati korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost.

Projekt će doprinijeti ostvarivanju održivog i ugljen-neutralnog energetskog sistema u projektnoj regiji. Bavi se prekograničnim zagađenjem okoliša / zraka uzrokovanim sagorijevanjem fosilnih goriva i neefikasnim korištenjem drva za loženje u individualnom i javnom grijanju, u kombinaciji sa lošom energetskom efiksanosti i niskim korištenjem solarne energije u prekograničnoj projektnoj regiji, zbog nedovoljnog znanja donosioca odluka, aktera i građana iz projektne regije o efikasnim raspoloživim rješenjima i njihovog nepoznavanja win-win mogućnosti u razvoju sa niskim udjelom ugljika. Kolektivno će ih rješavati svi partneri, kroz investiranje u 4.509 MW novih kapaciteta za generiranje obnovljive energije instaliranih u 33 osnovne i srednje škole locirane širom regije i EE-renoviranje školskih fasada i stolarije.

Ciljevi projekta

Doprinijeti postizanju konkurentnog, sigurnog, održivog i ugljen-neutralnog energetskog sistema u projektnom području, kroz kolaborativne prekogranične aktivnosti koje promoviraju investiranje u obnovljive izvore energije i uštedu energije, korištenje informacija i telekomunikacijske tehnologije (ICT) na raspolaganju i osnaživanje građana i aktera da idu ka transformativnim i održivim energetskim rješenjima. Specifični ciljevi projekta su:

  • Povećati infrastrukturne, institucionalne i menadžerske kapacitete projektnog područja za generiranje obnovljive energije u javnom sektoru i za poboljšanje energetske efikasnosti javnih objekata
  • Osposobiti učenike osnovnih i srednjih škola za dostupne mjere ušteda energije i generiranja obnovljive energije
  • Podići javnu svijest o krajnjoj potrebi za pametnom i klimatski neutralnom energijom i win-win mogućnostima za pametnog korištenje energije u stambenim i javnim objektima unutar projektnog područja

Partneri

Vodeći partner, Centar za razvoj i podršku (BiH), odgovoran je za cjelokupno upravljanje i provedbu cijelog projekta, provedbu ulaganja u osnovne i srednje škole, provedbu seminara za osposobljavanje za energetske menadžere, komunikacijske aktivnosti, uspostavu sustava praćenja i evaluacije, suradnju u provedbi školskog natječaja za uštedu energije i učeničkog informatičkog natjecanja, kao i svih ciljnih i javnih događanja.

Tuzlanski kanton (BiH), odgovoran je za provedbu investicionih aktivnosti uključujući raspisivanje tendera i ugovaranje za ugradnju kotlova na pelete u 9 projektnih škola. Tuzlanski kanton ima vodeću ulogu u komunikaciji sa svim osnovnim i srednjim školama iz BiH te aktivno sudjeluje u planiranju i organizaciji svih projektnih događaja.

Brodsko-posavska županija (HR) odgovorna je za provedbu ulaganja u 15 solarnih elektrana, izradu e-platforme i EE kvizova, organizaciju i provedbu projektnih događaja koji se održavaju u Brodsko-posavskoj županiji te koordinaciju i komunikaciju sa svim ciljnim grupe iz Hrvatske